• tourism@stthomas.ca
605 Talbot Street
519-631-1680